Hướng dẫn cập nhật phiên bản Windows 10 Redstone 2 nhanh nhất từ Windows Update

Windows 10 Version 1703 Creators Update hay Windows 10 Restone 2 đã được phát hành dưới dạng ISO trên chính trang chủ của Microsoft và kênh MSDN.
Còn những người dùng đang ở phiên bản Windows 10 Version 1607 Anniversary vẫn chưa cập nhật thông qua Windows Update.
Hướng dẫn cập nhật phiên bản Windows 10 Redstone 2 nhanh nhất từ Windows Update

Vậy để có thể cập nhật nhanh nhất, bạn cần làm một số bước cơ bản sau:

1. Kiểm tra Services có được bật không:

Đi đến Windows Update, thiết lập lại:
Startup Type: Manual
Status: Runing
Hướng dẫn cập nhật phiên bản Windows 10 Redstone 2 nhanh nhất từ Windows Update

2. Vào Settings > Update and security > Windows Update

Chọn Option Advanced option: Bỏ tích Defer feature updates

Hướng dẫn cập nhật phiên bản Windows 10 Redstone 2 nhanh nhất từ Windows Update

Chọn Choose how updates are delivered:

Hướng dẫn cập nhật phiên bản Windows 10 Redstone 2 nhanh nhất từ Windows Update

3. Vào Settings > Time and Language > Region & language:

Chọn Contry or region:

Hướng dẫn cập nhật phiên bản Windows 10 Redstone 2 nhanh nhất từ Windows Update

Trên đây là một số bước cơ bản để nhận bản cập nhật Creators Update nhanh nhất.
Nguồn: phuongcloudit

Loading...

Quang Trường

Giá trị của một con người không phải là khi họ đang ở vị trí thuận lợi mà là khi họ đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn và đau khổ nhất.

Cùng tham gia bình luận bài viết nhé!