Office 2016 – Download Office 2016 Full Phần mềm soạn thảo văn bản, tạo bảng tính, thiết kế

Microsoft Office 2016 là phiên bản tiếp theo và mới nhất Microsoft tung ra gần đây nhất, phần mềm giúp mọi người tiếp cận được với tài liệu dễ dàng hơn.
Chúng ta ngày càng làm việc trên nhiều thiết bị hơn, từ Desktop khi văn phòng, di chuyển dùng Laptop, máy tính bảng mà cũng có thể là Smartphone.
Office 2016 - Download Office 2016 Full Phần mềm soạn thảo văn bản, tạo bảng tính, thiết kế

Mircrosoft tạo ra nhằm giúp mới người tiếp cận nhanh chóng và cùng lúc hơn trên nhiều thiết bị mà không phụ thuộc vào nền tảng phần cứng. Tự động điều chỉnh giao diện của nó với các thông số của màn hình hiện tại và các tài nguyên hệ thống có sẵn.

Cấu hình đề nghị

 • Computer and processor: 1 gigahertz (GHz) or higher, x86- or x64-bit. CPU with SSE2 instruction set
 • Memory (RAM): 1 gigabyte (GB) RAM (32-bit.) 2 gigabytes (GB) RAM (64-bit)
 • Hard Drive: 3.0 gigabytes (GB) of free space
 • Screen: graphics hardware acceleration in the graphics card needs to support DirectX10 and resolution of 1024 x 576
 • Internet connection to install the online version.

1: Office Professional Plus Volume License 2016 (x86) – DVD (English)

Ngày phát hành: 01/10/2015
Size: 860350464 bytes
File Name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_W32_English_MLF_X20-41353.ISO
Languages: English(US)
SHA1: DC0C0DCE5C6695A6248ECCC1E1A44BB066E01280
MD5: DF4AA73040A9E9019BF9936635C8D841
Download: Link Google Drive

2: Office Professional Plus Volume License 2016 (x86) – DVD (Vietnamese)

Ngày phát hành: 01/10/2015
Size: 820819968 bytes
File Name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_W32_Vietnamese_MLF_X20-41349.ISO
Languages:Vietnam
SHA1: 490D384EAD21446FCD85FDB9A982353FE59E410F
Download:  Link Google Drive

3: Office Professional Plus Volume License 2016 (x64) – DVD (English)

Ngày phát hành: 01/10/2015
Size: 997179392 bytes
File Name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_English_MLF_X20-42432.ISO
Languages: English(US)
SHA1: CFBDBF902F26A78F68BB5F91A37E6CDAC2252429
MD5: 7955AF405021B1FFD93F3BD837DE5D7B
Download: Link Google Drive

4: Office Professional Plus Volume License 2016 (x64) – DVD (Vietnamese)

Ngày phát hành: 01/10/2015
Size: 957646848 bytes
File Name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_Vietnamese_MLF_X20-42465.ISO
Languages:Vietnam
SHA1: 2B15B681DB2DB89D372A452126F743FDB45EB9CD
Download:  Link Google Drive

5: Office Project Professional Volume License 2016 (x64) – DVD (English)

Ngày phát hành: 01/10/2015
Size: 520566784 bytes
File Name: SW_DVD5_Project_Pro_2016_64Bit_English_MLF_X20-42683.ISO
Languages: English(US)
SHA1: 9A83079BCA618A308841CAEC416FD2F476959AF1
MD5: 08EADA3F049ECE0435877C4085934881
Download:  Link Google Drive

6: Office Project Professional Volume License 2016 (x86) – DVD (English)

Ngày phát hành: 01/10/2015
Size: 429150208 bytes
File Name: SW_DVD5_Project_Pro_2016_W32_English_MLF_X20-41516.ISO
Languages: English(US)
SHA1: 0452FE6FEE407D73CFB677FCD4AE962560C2CE93
MD5: 00839D916B9434D16E5A64561C1F1F97
Download:  Link Google Drive

7: Office Project Standard Volume License 2016 (x64) – DVD (English)

Ngày phát hành: 01/10/2015
Size: 476624896 bytes
File Name: SW_DVD5_Project_2016_64Bit_English_MLF_X20-42644.ISO
Languages: English(US)
SHA1: 84EC3BEFA0C8229610B6F790188B2610E875760F
MD5: 36CECA483B4280343FAF2BFD9CE34E54
Download:  Link Google Drive

8: Office Project Standard Volume License 2016 (x86) – DVD (English) 

Ngày phát hành: 01/10/2015
Size: 408406016 bytes
File Name: SW_DVD5_Project_2016_W32_English_MLF_X20-41488.ISO
Languages: English(US)
SHA1: 4C4F88C331A517164292BBF10F2C60D8354C4B5B
MD5: 72C34480393CEA72F5E803FC1F8314C0
Download: Link Google Drive

9: Office Visio Professional Volume License 2016 (x64) – DVD (English)

Ngày phát hành: 01/10/2015
Size: 626372608 bytes
File Name: SW_DVD5_Visio_Pro_2016_64Bit_English_MLF_X20-42764.ISO
Languages: English(US)
SHA1: D44808089415CD8883A0E2B2570E10C1C992EE1A
MD5: 97DF3AB4AF056FD0E1AD6C7748872B4A
Download:  Link Google Drive

10: Office Visio Professional Volume License 2016 (x86) – DVD (English) 

Ngày phát hành: 01/10/2015
Size: 521392128 bytes
File Name: SW_DVD5_Visio_Pro_2016_W32_English_MLF_X20-41585.ISO
Languages: English(US)
SHA1: 28B0518210F1942EB57AA6DDC6EEABEBC548558A
MD5: DE424494CD3753E8E6E9EE75E99A578B
Download: Link Google Drive

11: Office Visio Standard Volume License 2016 (x64) – DVD (English)

Ngày phát hành: 01/10/2015
Size: 626372608 bytes
File Name: SW_DVD5_Visio_Std_2016_64Bit_English_MLF_X20-42792.ISO
Languages: English(US)
SHA1: FB646FDE23EF69C195FA01913630721458A221DB
MD5: C6DC5E5B476D599BD5444156D34931EF
Download: Link Google Drive

12: Office Visio Standard Volume License 2016 (x86) – DVD (English) 

Ngày phát hành: 01/10/2015
Size: 521392128 bytes
File Name: SW_DVD5_Visio_Std_2016_W32_English_MLF_X20-41613.ISO
Languages: English(US)
SHA1: D1F24B3E56F182FE30B656D830F0485C272A2F91
MD5: FA54B81912B2D51940A851EDADA62F4D
Download: Link Google Drive

13: Office Standard Volume License 2016 (x86) – DVD (English)

Ngày phát hành: 01/10/2015
Size: 733700096 bytes
File Name: SW_DVD5_Office_2016_W32_English_MLF_X20-41370.ISO
Languages: English(US)
SHA1: B7D9BA9E6B975B7F1A574A7BEF4E323C2B816DA1
MD5: 67847C202FE6B9D517197B9D39E279A8
Download: Link Google Drive

14: Office Standard  Volume License 2016 (x64) – DVD (English)

Ngày phát hành: 01/10/2015
Size: 851998720 bytes
File Name: SW_DVD5_Office_2016_64Bit_English_MLF_X20-42479.ISO
Languages: English(US)
SHA1: 6D8936721F6282C3AE08F39B7886C91A141B7552
MD5: 00007E9FDA9A3B2B3EC79A9A18F73012
Download: Link Google Drive

15: Office Standard Volume License 2016 (x86) – DVD (Vietnamese)

Ngày phát hành: 01/10/2015
Size: 698738688 bytes
File Name: SW_DVD5_Office_2016_W32_Vietnamese_MLF_X20-41400.ISO
Languages:Vietnam
SHA1: 898132941D325A222F60FD1B9A2D25087CEFC1AD
Download: Link Google Drive

16: Office Standard  Volume License 2016 (x64) – DVD (Vietnamese)

Ngày phát hành: 01/10/2015
Size: 817362944 bytes
File Name: SW_DVD5_Office_2016_64Bit_Vietnamese_MLF_X20-42520.ISO
Languages:Vietnam
SHA1: AAE948920C224CC9501BC9D76B5ED8784D2EB156
Download: Link Google Drive

Tải về file Cr@ck

Dowload

Loading...

Quang Trường

Giá trị của một con người không phải là khi họ đang ở vị trí thuận lợi mà là khi họ đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn và đau khổ nhất.

One thought on “Office 2016 – Download Office 2016 Full Phần mềm soạn thảo văn bản, tạo bảng tính, thiết kế

 • 18/10/2017 at 06:17
  Permalink

  Download Microsoft Office 2016 Full
  32 bit:
  64 bit:
  Crack:

  Reply

Cùng tham gia bình luận bài viết nhé!

%d bloggers like this: