Hướng dẫn thêm Live Chat Facebook cho blogspot

Live Chat Facebook không thực sự chuyên nghiệp như các phần mềm chat như Zopim, LiveChat, vChat… nhưng nó có một lợi thế giúp bạn tương tác trực tiếp được với khách hàng qua hệ thống Chat Fanpage không hỗ trợ với Group và trang cá nhân.
Hướng dẫn thêm Live Chat Facebook cho blogspot

Điểm hạn chế Live Chat Facebook
Điểm yếu của tính năng này rất đơn giản nếu khách hàng không có tài khoản Facebook không thể chat được. Và không biết khách hàng đang xem gì trên trang website, điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc tư vấn cho khách hàng, chỉ hiển thị khung chat khi người dùng đăng nhập Facebook trên trình duyệt đó, khả năng tùy biến giao diện còn kém.
Cách thêm Live Chat Facebook vào blogspot
Để thêm được Live này đầu tiên bạn cần đăng nhập vào blog sau đó tới phần MẫuChỉnh sửa HTML và tìm tới thẻ đóng </body>
Sau đó dán đoạn code này xuống phía dưới thẻ </body>
<!-- #CHAT -->
<script language='javascript'>
var f_chat_vs = &quot;Version 2.1&quot;;
var f_chat_domain =  &quot;http://startruongit.net&quot;; /* Thay bằng địa chỉ blog của bạn */   
var f_chat_name = &quot;Hỗ trợ trực tuyến&quot;;
var f_chat_star_1 = &quot;Chào bạn!&quot;;
var f_chat_star_2 = &quot;Bạn cần hỗ trợ gì ?&quot;;
var f_chat_star_3 = &quot;<a href='javascript:;' id='f_bt_start_chat' onclick='f_bt_start_chat()'>Bắt đầu Chat</a>&quot;;
var f_chat_star_4 = &quot;Lưu ý: Bạn cần đăng nhập Facebook mới có thể trò chuyện.&quot;;
var f_chat_fanpage = &quot;startruongblog&quot;; /* Đây là địa chỉ Fanpage */
var f_chat_background_title = &quot;#f90&quot;; /* Lấy mã màu tại đây http://megapixelated.com/tags/ref_colorpicker.asp */
var f_chat_color_title = &quot;#fff&quot;;
var f_chat_cr_vs = 21; /* Version ID */
var f_chat_vitri_manhinh = &quot;right:10px;&quot;; /* Right: 10px; hoặc left: 10px; hoặc căn giữa left:45% */   
</script>
<!-- $Chat Javascript (không được xóa) -->
<script src='https://cdn.rawgit.com/startruongblog/blogspot/master/Chatst.js'/>
<!-- $Chat HTML (không được xóa) -->
<div id='fb-root'/>
<a class='chat_f_vt' id='chat_f_b_smal' onclick='chat_f_show()' title='Mở hộp Chat'><i class='fa fa-comments title-f-chat-icon'/> Chat</a><div class='chat_f_vt' id='b-c-facebook'><div class='chat-f-b' id='chat-f-b' onclick='b_f_chat()'><i class='fa fa-comments title-f-chat-icon'/><label id='f_chat_name'/><span id='fb_alert_num'>1</span><div id='t_f_chat'><a class='chat-left-5' href='javascript:;' id='chat_f_close' onclick='chat_f_close()'>x</a></div></div><div class='f-chat-conent' id='f-chat-conent'><script>document.write(&quot;<div class='fb-page' data-adapt-container-width='true' data-height='310' data-hide-cover='true' data-href='https://www.facebook.com/&quot;+f_chat_fanpage+&quot;' data-show-facepile='false' data-show-posts='true' data-small-header='true' data-tabs='messages' data-width='250'/>&quot;);</script><div id='fb_chat_start'><div class='msg_b fb_hide' id='f_enter_1'/><div class='msg_b fb_hide' id='f_enter_2'/><br/><p align='center' class='fb_hide' id='f_enter_3'><a href='javascript:;' id='f_bt_start_chat' onclick='f_bt_start_chat()'>Bắt đầu Chat</a></p><br/><p align='center' class='fb_hide' id='f_enter_4'/></div><div class='chat-single' id='f_chat_source'/></div></div>
<!-- #ENDCHAT -->

Bạn cần thay đổi chỗ màu đỏ theo hướng dẫn bên cạnh
Lưu mẫu lại và xem kết quả! Chúc bạn thành công!

Loading...

Quang Trường

Giá trị của một con người không phải là khi họ đang ở vị trí thuận lợi mà là khi họ đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn và đau khổ nhất.

Cùng tham gia bình luận bài viết nhé!